مموریجات

روزانه با یک نکته تست و باکس آموزشی از دروس زیست، ادبیات، دینی و عربی همراه آزموت باشین تا هم با طرح تست اون بخش آشنا شین ،هم برنامه ریزی داشته باشین و به بودجه بندی برسین ،هم نکات مهم و تست خیز رو مرور کنین و هم جایزه ببرین.

_

دسته بندی ها

_
ادبیات و زبان فارسی
نمایش دسته بندی
دین و زندگی
نمایش دسته بندی
زیست شناسی
نمایش دسته بندی
لُغت زبان انگلیسی
نمایش دسته بندی