چالش ها

به زودی 

شده هم برنامه درسیتون رو تنظیم کنید، هم کسب مهارت کنید، هم جایزه ببرید
پس با ما همراه باشید تا کنکور ۱۴۰۰ .هر هفته یک چالش به همراه کلی انرژی مثبت و صد البته جایزه